RESUM

PROGRAMA DE REINTRODUCCIÓ DE L'ÒLIBA A LA TORRE DE LA MIXARDA


El dia 5 de juny coincidint amb el dia mundial del medi ambient, els alumnes de 4t d’ESO del Cor de Maria inicien un programa de reintroducció de l’òliba a la Torre de la Mixarda, al terme municipal de Figuerola del Camp.

Reintroducció de l'òliba a la Torre de la Mixarda

L'any 2010 quan es van fer les obres de rehabilitació de la Torre de la Mixarda, a la Torre ja es van habilitar especialment finestres amb obertures per poder alimentar els polls d'òliba durant unes setmanes.

   

La tècnica utilitzada per a la reintroducció és el “hacking”. Un “hacking” és una tècnica per alliberar polls d’òliba nascuts en captivitat fills de pares irrecuperables o polls trobats en nius abandonats pels pares. La tècnica consisteix a instal·lar els polls d’aproximadament un mes d’edat en un niu, golfes o espai adient i subministrar l’aliment deixant-lo prop dels polls, tal i com farien els pares. El “hacking” es fa en aquesta edat perquè els pares ja no els escalfen i ja no els esmicolen l’aliment.

Els pollets d’òliba que s’instal·len en un “hacking” són salvatges i tenen por a l’home i no s’ha de mantenir cap contacte directe amb ells, només es deixa el menjar.

Quan els pollets tenen un mes i mig i encara no volen, s’obre la porta del niu perquè tinguin els primers contactes amb l’exterior i entre els dos i tres mesos poden fer les primeres volades per l’entorn, començar a caçar sols i independitzar-se. Poden quedar-se al niu o anar a llocs propers (que és el més habitual). L’observació de les egagròpiles (restes de pells i ossos que no pot digerir) del niu permetrà estudiar si han sabut caçar sols o si encara hi són. Si els costa aprendre a caçar poden tornar al niu a buscar el menjar que posem nosaltres.

El “hacking” és molt més efectiu que l’alliberament directe del poll, quan ja sap volar. I permet repoblar o reforçar zones on les poblacions d’òliba han disminuït i a l’hora dispersar els fills d’exemplars irrecuperables (animals que no es poden alliberar per tenir algun problema que no permet la seva supervivència a la natura).


Prèviament es va estudiar que el lloc fos l’adient (una zona on ja hi havia hagut òlibes, amb un entorn de camps de cultiu de secà òptims, i on no hi ha carreteres importants en un radi d’1,5 km.

Per poder realitzar un “hacking” ha fet falta l’autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

Les tres òlibes del nostre hacking són procedents del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent i estan anellades prèviament per poder fer un seguiment.


Per poder fer una divulgació pedagògica i per evitar molestar les òlibes s’ha instal·lat una càmera cedida per l’empresa TS telecomunicacions i Seguretat .

El programa està sota la supervisió del cos d’agents rurals.

Volem agrair molt especialment a l’Ajuntament de Figuerola del Camp la seva inestimable col·laboració.

Es pot fer un seguiment diari amb imatges i vídeos a la web: http://www.cordemariavalls.cat/nius/mixarda.htm

El grup del Cor de Maria que desenvolupa aquest projecte
Pablo Baraza, Sergi Belencoso,  Aleix Cabedo, Marc Caixal, Júlia Figuerola, Crístian Gil, Sergio Izquierdo, Cristina León, Ariadna López, Aaron Marín, Júlia Papiol, Pau Sans, Marc Torres, Mariona Vadrí, Morelia Ventura, Jordi Vidal dirigits pel profesor Pere Compte.COR DE MARIA VALLS 2014           Barra de menú  Nombre de visites:Contadores