NIU MIXARDA 2015


Any 2018
Any 2017
Any 2016
Any 2015
Any 2014

1/10/2015 Joan BatallaJoan Batalla fa tres dies enere tota l'estona mentre va estar llaurant se li van posar dues òlibes pujades al davant del tractor.

30/09/2015 Presència  de dues guineus 353387,4578230
26/09/2015 

25/09/2015 2/08/2015
1/08/201531/07/201530/07/201529/07/2015xoriguer comú (femella) UTM 31N 353995,4577869 ETRS89

28/07/2015
27/07/201526/07/2015
25/07/201524/07/201523/07/201522/07/201521/07/2015


20/07/2015


19/07/2015
18/07/2015


17/07/2015
16/07/2015

1 òliba en un arbre del camí UTM 31N 353808,4577882 ETRS89

15/07/2015

14/07/2015


13/07/2015
12/07/2015Avui tan sols hi ha una òliba al niu durant tot el dia

12/07/2015 matí.Aligot comú sobrevolant la zona de la Mixarda

Sortides que han fet del niu durant la nit: 13

10:00 AM hi ha una òliba dins del niu

11/07/2015 vespre. Obertura del niuObertura del niu: Per no molestar ni estressar les òlibes s'ha facilitat el menjar com fem de manera habitual i s'ha utilitzat cartrons per tapar la part frontal del niu i una altre a la part superior del niu, per poder descargolar la reixa sense que les òlibes  no ens vegesin i evitar que les òlibes patissin estrés.
Reparació d'incidències. En el moment d'obrir el niu les òlibes s'ha observat que les òlibes  han arrencat la part d'electrònica dels emissors d'infrarojos.
S'ha col·locat un segon joc de sensors disponibles ja integrats en una entrada de reserva que s'ha enganxat amb una pistola termoencoladora.
Com a experiència cal remarcar que és aconsellable que tota la part d'electrònica estigui protegida i no accessible.

Obertura mínima del niu a fi de que el contacte amb la presencia humana sigui mínima.


Col·locació de cartrons per tapar la part frontal del niu i una altre a la part superior del niu, per poder descargolar la reixa sense que les òlibes  no ens vegesin i evitar que les òlibes patissin estrés.

Descargolar els cargols que subjecten la reixeta.

Amb la reixeta treta.

11/07/2015
10/07/2015 Aligot comú. Depredador de l'oliba en zona propera

Presència de l'aligot comú Buteo buteo en una zona propera. UTM 31N 353808,4577882 ETRS89

10/07/201509/07/2015


08/07/2015
07/07/2015
06/07/2015
05/07/2015
04/07/2015

04/07/2015 xoriguer mort?30/06/2015

29/06/2015

28/06/2015
27/06/2015

26/06/2015

25/06/2015
24/06/2015


23/06/2015


22/06/201521/06/2015

20/06/2015

19/06/2015

18/06/201517/06/2015

INFORME ALIMENTARI


Estudihttp://projecteoliba.blogspot.com/2012_03_01_archive.html

Estudi egagròplies


Veure documents que poden ser utilitzats:
http://monnaturapirineus.net/2013/12/

Documents disponibles

Descarregar mèmoria


Descarregar programa

Construcció del niu

Control de sortida de les òlibesLCD: VERD A5; GROC A4; VERMELL +5V; NEGRE GND
SENSOR: VERD A0; BLAU A1; VERMELL +5V; NEGRE GND

Programa de control de sortida d'òlibes a la Torre de la Mixarda amb Arduino


int numero = 0;

int estadoBoton1 = 0;

int estadoBoton2 = 0;
int x = 0;
int y = 0;
int z = 0;
int sensorPin0 = A0;    // select the input pin A0 for the sensor 0
int sensorPin1 = A1;    // select the input pin A0 for the sensor 0
int ledPin = 13;      // select the pin for the LED
int sensorValue0 = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
int sensorValue1 = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
/*-----( Import needed libraries )-----*/
#include <Wire.h>  // Comes with Arduino IDE
// Get the LCD I2C Library here:
// www.4tronix.co.uk/arduino/sketches/LiquidCrystal_V1.2.1.zip
// Move any other LCD libraries to another folder or delete them
// See Library "Docs" folder for possible commands etc.
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

/*-----( Declare Constants )-----*/
/*-----( Declare objects )-----*/
// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars 2 line display
// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
//                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address

/*-----( Declare Variables )-----*/
//NONEvoid setup()   /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
{
    // declare the ledPin as an OUTPUT:
  pinMode(ledPin, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600);  // Used to type in characters

  lcd.begin(16,2);   // initialize the lcd for 16 chars 2 lines, turn on backlight

// ------- Quick 3 blinks of backlight  -------------
  for(int i = 0; i< 3; i++)
  {
    lcd.backlight();
    delay(250);
    lcd.noBacklight();
    delay(250);
  }
  lcd.backlight(); // finish with backlight on 

//-------- Write characters on the display ------------------
// NOTE: Cursor Position: (CHAR, LINE) start at 0 
  lcd.setCursor(0,0); //Start at character 4 on line 0
  lcd.print("        n. exits");
  delay(500);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("barn owl control "); // Print text on second line
  delay(1000); 

// Wait and then tell user they can start the Serial Monitor and type in characters to
// Display. (Set Serial Monitor option to "No Line Ending")
/*  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0); //Start at character 0 on line 0
  lcd.print("Use Serial Mon");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Type to display"); */


}/*--(end setup )---*/


void loop() {
  estadoBoton1 = analogRead(A0);

  estadoBoton2 = analogRead(A1);

 
  if (estadoBoton1 > 1000 & estadoBoton2 < 1000 ) {

    x=1;

  }
 
  estadoBoton1 = analogRead(A0);

  estadoBoton2 = analogRead(A1);
if (x ==1 & estadoBoton1 > 1000 & estadoBoton2 > 1000 ) {

    y=1;
  }
   estadoBoton1 = analogRead(A0);

  estadoBoton2 = analogRead(A1);
if (z==0 & y==1 & x ==1 & estadoBoton1 < 1000 & estadoBoton2 < 1000 ) {

    x=0;
    y=0;
  }
  estadoBoton1 = analogRead(A0);

  estadoBoton2 = analogRead(A1);
  if (y==1 & x ==1 & estadoBoton1 < 1000 & estadoBoton2 > 1000 ) {
    z=1;
  }
    estadoBoton1 = analogRead(A0);

  estadoBoton2 = analogRead(A1);
    if (z==1 & y==1 & x ==1 & estadoBoton1 < 1000 & estadoBoton2 < 1000 ) {

    z=0;
    x=0;
    y=0;
     numero = numero + 1;
  }
    
   {lcd.setCursor (0 ,0);
    lcd.print(numero);     
  }


  }


/* ( THE END ) */

descarregar programaProperament visita a la Torre de la Mixarda


Visita a la Torre de la Mixarda amb alumnes per veure com s'acondiciona la obertura de la 2a planta.

Vídeo de la BBC soroll dels mussols al volar


Vídeo de la BBC sobre el soroll dels mussols.

16/02/2015 Petició del hacking


Petició de hacking a la Torre de la Mixarda

04/02/2015 Disseny d'una caixa niu per xoriguer (Falco tinnunculus)  (treball  de recerca a l'escola + alumnes d'alemanya)Dimensions màximes: altura = 32,8 cm
Teulada : 36 cm x 50 cm
Descarregar pdf
S'està estudiant la possibilitat d'instal·lar un niu a l'escola.

Veure pàgina web d'aquest tipus d'ocells en àmbits urbans: http://www.asgalanthus.org/CAT/recerca_BCN_altres_aus.php

03/02/2015 Inspecció previa del niu i fixació del pla d'actuació


Presència del xoriguer a la zona. Es confirma la nidificació del xoriguer a la Torre de la Mixarda fet pel qual no es creu convenient fer un hacking a la mateixa Torre.

Presència del xoriguer a la 2a planta un a la finestra E i l'altra a la O. El niu per les òlibes per fer el hacking es situaria a la finestra N de la 2a planta.

30/01/2015 Centre de recuperació de Torreferrusa


Contactar amb Joan Manyé per poder realitzar un hacking d'òlibes a la Torre de la Mixarda en les coordenades E(X):353963 N(Y):4578085 UTM31N ETRS89
En Joan Manyé proposa la possibilitat de fer un hacking de xoriguer.

AGRAÏMENTS


Agraïments per fer possible aquest projecte:

Cos d'agents rurals de l'Alt Camp

Al Xavi Tanco i al Francesc Mitjans

Centres de recuperació de fauna de Vallcalent i Torreferrussa

Al Manel Pomerol, al Joan Alàs i al Joan Mayné

Ajuntament de Figuerola del Camp

Màrius Domingo

Al Claudi Ripol Juncadella i a l'Elena EstivillCOR DE MARIA VALLS 2015          Barra de menú  Nombre de visites:Contadores