NIU MIXARDA 2015


Any 2018
Any 2017
Any 2016
Any 2015
Any 2014

1/10/2015 Joan BatallaJoan Batalla fa tres dies enere tota l'estona mentre va estar llaurant se li van posar dues �libes pujades al davant del tractor.

30/09/2015 Pres�ncia  de dues guineus 353387,4578230
26/09/2015 

25/09/2015 2/08/2015
1/08/201531/07/201530/07/201529/07/2015xoriguer com� (femella) UTM 31N 353995,4577869 ETRS89

28/07/2015
27/07/201526/07/2015
25/07/201524/07/201523/07/201522/07/201521/07/2015


20/07/2015


19/07/2015
18/07/2015


17/07/2015
16/07/2015

1 �liba en un arbre del cam� UTM 31N 353808,4577882 ETRS89

15/07/2015

14/07/2015


13/07/2015
12/07/2015Avui tan sols hi ha una �liba al niu durant tot el dia

12/07/2015 mat�.Aligot com� sobrevolant la zona de la Mixarda

Sortides que han fet del niu durant la nit: 13

10:00 AM hi ha una �liba dins del niu

11/07/2015 vespre. Obertura del niuObertura del niu: Per no molestar ni estressar les �libes s'ha facilitat el menjar com fem de manera habitual i s'ha utilitzat cartrons per tapar la part frontal del niu i una altre a la part superior del niu, per poder descargolar la reixa sense que les �libes  no ens vegesin i evitar que les �libes patissin estr�s.
Reparaci� d'incid�ncies. En el moment d'obrir el niu les �libes s'ha observat que les �libes  han arrencat la part d'electr�nica dels emissors d'infrarojos.
S'ha col�locat un segon joc de sensors disponibles ja integrats en una entrada de reserva que s'ha enganxat amb una pistola termoencoladora.
Com a experi�ncia cal remarcar que �s aconsellable que tota la part d'electr�nica estigui protegida i no accessible.

Obertura m�nima del niu a fi de que el contacte amb la presencia humana sigui m�nima.


Col�locaci� de cartrons per tapar la part frontal del niu i una altre a la part superior del niu, per poder descargolar la reixa sense que les �libes  no ens vegesin i evitar que les �libes patissin estr�s.

Descargolar els cargols que subjecten la reixeta.

Amb la reixeta treta.

11/07/2015
10/07/2015 Aligot com�. Depredador de l'oliba en zona propera

Pres�ncia de l'aligot com� Buteo buteo en una zona propera. UTM 31N 353808,4577882 ETRS89

10/07/201509/07/2015


08/07/2015
07/07/2015
06/07/2015
05/07/2015
04/07/2015

04/07/2015 xoriguer mort?30/06/2015

29/06/2015

28/06/2015
27/06/2015

26/06/2015

25/06/2015
24/06/2015


23/06/2015


22/06/201521/06/2015

20/06/2015

19/06/2015

18/06/201517/06/2015

INFORME ALIMENTARI


Estudihttp://projecteoliba.blogspot.com/2012_03_01_archive.html

Estudi egagr�plies


Veure documents que poden ser utilitzats:
http://monnaturapirineus.net/2013/12/

Documents disponibles

Descarregar m�moria


Descarregar programa

Construcci� del niu

Control de sortida de les �libesLCD: VERD A5; GROC A4; VERMELL +5V; NEGRE GND
SENSOR: VERD A0; BLAU A1; VERMELL +5V; NEGRE GND

Programa de control de sortida d'�libes a la Torre de la Mixarda amb Arduino


int numero = 0;

int estadoBoton1 = 0;

int estadoBoton2 = 0;
int x = 0;
int y = 0;
int z = 0;
int sensorPin0 = A0;    // select the input pin A0 for the sensor 0
int sensorPin1 = A1;    // select the input pin A0 for the sensor 0
int ledPin = 13;      // select the pin for the LED
int sensorValue0 = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
int sensorValue1 = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
/*-----( Import needed libraries )-----*/
#include <Wire.h>  // Comes with Arduino IDE
// Get the LCD I2C Library here:
// www.4tronix.co.uk/arduino/sketches/LiquidCrystal_V1.2.1.zip
// Move any other LCD libraries to another folder or delete them
// See Library "Docs" folder for possible commands etc.
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

/*-----( Declare Constants )-----*/
/*-----( Declare objects )-----*/
// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars 2 line display
// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
//                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address

/*-----( Declare Variables )-----*/
//NONEvoid setup()   /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
{
    // declare the ledPin as an OUTPUT:
  pinMode(ledPin, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600);  // Used to type in characters

  lcd.begin(16,2);   // initialize the lcd for 16 chars 2 lines, turn on backlight

// ------- Quick 3 blinks of backlight  -------------
  for(int i = 0; i< 3; i++)
  {
    lcd.backlight();
    delay(250);
    lcd.noBacklight();
    delay(250);
  }
  lcd.backlight(); // finish with backlight on 

//-------- Write characters on the display ------------------
// NOTE: Cursor Position: (CHAR, LINE) start at 0 
  lcd.setCursor(0,0); //Start at character 4 on line 0
  lcd.print("        n. exits");
  delay(500);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("barn owl control "); // Print text on second line
  delay(1000); 

// Wait and then tell user they can start the Serial Monitor and type in characters to
// Display. (Set Serial Monitor option to "No Line Ending")
/*  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0); //Start at character 0 on line 0
  lcd.print("Use Serial Mon");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Type to display"); */


}/*--(end setup )---*/


void loop() {
  estadoBoton1 = analogRead(A0);

  estadoBoton2 = analogRead(A1);

 
  if (estadoBoton1 > 1000 & estadoBoton2 < 1000 ) {

    x=1;

  }
 
  estadoBoton1 = analogRead(A0);

  estadoBoton2 = analogRead(A1);
if (x ==1 & estadoBoton1 > 1000 & estadoBoton2 > 1000 ) {

    y=1;
  }
   estadoBoton1 = analogRead(A0);

  estadoBoton2 = analogRead(A1);
if (z==0 & y==1 & x ==1 & estadoBoton1 < 1000 & estadoBoton2 < 1000 ) {

    x=0;
    y=0;
  }
  estadoBoton1 = analogRead(A0);

  estadoBoton2 = analogRead(A1);
  if (y==1 & x ==1 & estadoBoton1 < 1000 & estadoBoton2 > 1000 ) {
    z=1;
  }
    estadoBoton1 = analogRead(A0);

  estadoBoton2 = analogRead(A1);
    if (z==1 & y==1 & x ==1 & estadoBoton1 < 1000 & estadoBoton2 < 1000 ) {

    z=0;
    x=0;
    y=0;
     numero = numero + 1;
  }
    
   {lcd.setCursor (0 ,0);
    lcd.print(numero);     
  }


  }


/* ( THE END ) */

descarregar programaProperament visita a la Torre de la Mixarda


Visita a la Torre de la Mixarda amb alumnes per veure com s'acondiciona la obertura de la 2a planta.

V�deo de la BBC soroll dels mussols al volar


V�deo de la BBC sobre el soroll dels mussols.

16/02/2015 Petici� del hacking


Petici� de hacking a la Torre de la Mixarda

04/02/2015 Disseny d'una caixa niu per xoriguer (Falco tinnunculus)  (treball  de recerca a l'escola + alumnes d'alemanya)Dimensions m�ximes: altura = 32,8 cm
Teulada : 36 cm x 50 cm
Descarregar pdf
S'est� estudiant la possibilitat d'instal�lar un niu a l'escola.

Veure p�gina web d'aquest tipus d'ocells en �mbits urbans: http://www.asgalanthus.org/CAT/recerca_BCN_altres_aus.php

03/02/2015 Inspecci� previa del niu i fixaci� del pla d'actuaci�


Pres�ncia del xoriguer a la zona. Es confirma la nidificaci� del xoriguer a la Torre de la Mixarda fet pel qual no es creu convenient fer un hacking a la mateixa Torre.

Pres�ncia del xoriguer a la 2a planta un a la finestra E i l'altra a la O. El niu per les �libes per fer el hacking es situaria a la finestra N de la 2a planta.

30/01/2015 Centre de recuperaci� de Torreferrusa


Contactar amb Joan Many� per poder realitzar un hacking d'�libes a la Torre de la Mixarda en les coordenades E(X):353963 N(Y):4578085 UTM31N ETRS89
En Joan Many� proposa la possibilitat de fer un hacking de xoriguer.

AGRA�MENTS


Agra�ments per fer possible aquest projecte:

Cos d'agents rurals de l'Alt Camp

Al Xavi Tanco i al Francesc Mitjans

Centres de recuperaci� de fauna de Vallcalent i Torreferrussa

Al Manel Pomerol, al Joan Al�s i al Joan Mayn�

Ajuntament de Figuerola del Camp

M�rius Domingo

Al Claudi Ripol Juncadella i a l'Elena EstivillCOR DE MARIA VALLS 2015          Barra de men�  Nombre de visites:Contadores