Capacitats

CAPACITATS A ASSOLIR

Progressar en el coneixement i el domini del cos i de les seves possibilitats, adquirint hàbits de salut i benestar: Des de rentar-se les mans abans de dinar fins a ser responsables de les seves coses i respectar les dels altres.

Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment de maduresa, i anar-se formant una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres: Des de compartir les joguines fins aprendre a relacionar-se amb tothom de la mateixa manera.

Comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia personal i cap a una col·laboració amb el grup social: Des de posar-se la bata tots sols fins a participar en activitats col·lectives.

Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte, identificant característiques i propietats significatives dels elements que el conformen i apreciant positivament manifestacions artístiques i culturals adients a la seva edat.

Relacionar i retenir dades sensorials: des de distingir els colors, les formes i els tamanys.

Establir relacions entre els objectes aplicant les estructures del pensament intuïtiu, elaborant una primera representació mental de l’espai i, a partir de les pròpies vivències, una representació mental del temps: des de saber diferenciar la pròpia dreta i esquerra fins a conèixer l’ordre de les actuacions habituals del dia: aixecar-se, anar a escola, anar a dinar, …

Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada, i expressar-los mitjançant el joc i altres formes de representació.

Comunicar-se i expressar-se de forma ajustada a les diferents situacions de comunicació habituals, per mitjà dels diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic. (Ballar, explicar un conte, dibuixar,…).

Conèixer, mitjançant la participació en manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques, els signes d’identitat propis de Catalunya.

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies