LLIBRES I MATERIALS DEL CURS 2018-2019

LLIBRES2018

 

LLISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL INFANTIL I PRIMÀRIA

 

CARTA ADQUISICIÓ DE LLIBRES

 

EDUCACIÓ INFANTIL:

Llibres p-3

Llibres  p-4

Llibres p-5

 

PRIMÀRIA

1r prim

2n pri

3r pri

4t pri

5e pri

6e pri

 

ESO:

1ESO

2ESO

3ESO

4ESO